VERGUNNING

   
Bron: R.D.I.

Voor mobilofoon- en portofoonnetten zijn vergunningvrije frequenties beschikbaar. U kunt ook een vergunning aanvragen voor besloten netwerken.

Vergunningvrij gebruik van portofoons

Er zijn vergunningvrije frequenties beschikbaar voor portofoongebruik. Dit geldt voor de standaard PMR446. Iedereen mag deze frequenties gebruiken dit is een voordeel maar kan ook een nadeel zijn doordat veel gebrukers door elkaar heen spreken. Een overzicht van de frequenties en de voorwaarden voor gebruik vindt u op de site van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.

Besloten netwerken: vergunning aanvragen

Als u portofoons of mobilofoons voor besloten netwerken en zakelijk gebruik wilt gebruiken, kunt u een vergunning aanvragen. Er zijn vergunningen voor landelijk gebruik of voor gebruik op specifieke plaatsen.

Vergunning voor laagvermogen, landelijk gebruik

U kunt een vergunning aanvragen voor laagvermogen portofoons. Deze frequenties mag u door heel Nederland gebruiken. U kiest een van de frequenties uit uw vergunning. Dit type vergunning is een goede optie in situaties waarbij u een uitwijk frequentie kunt kiezen. De optie is goedkoper dan een vergunning voor specifiek toegewezen frequenties.

Vergunning voor vaste frequentie, niet-landelijk gebruik

U kunt een vergunning aanvragen waarbij u een vaste frequentie in een specifiek gebied krijgt toegewezen. Deze vergunning is een goede optie als portofoons bepalend zijn voor uw bedrijfsprocessen en als u storingen niet zelf kunt of wilt opvangen.

 AANVRAAG VERGUNNING BIJ HET RDI

Voor aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen.